Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Sympozium Alfalfa = Artists + [Landscape + Fields + Agriculture]

mezinárodní sympozium

dne 19. 6. 2014  od 11 do 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Mezinárodní sympozium je doprovodným programem výstavy Seno, sláma. Práce v krajině a přírodní procesy v umění, zaměřené na práce v krajině v období od 60. do 80. let 20. století v kontextu střední Evropy. Sympozium, jehož se zúčastní někteří z vystavujících umělců a dále kurátoři z několika zemí, témata výstavy dále rozvíjí. Bude se zabývat zejména společenským a politickým kontextem umění v krajině (land art, ale i body art, akční umění apod.) v bývalém Československu, Polsku a Maďarsku. Dále také různými přístupy k dokumentaci těchto efemérních děl, způsoby jejich archivace a prezentace.
Sympozia se zúčastní dvě přednášející z Polska – kurátorka Marta Ryczkowska z Galerie Labirynt v Lublinu představí polský land art. Teresa Murak, která v České republice vystavuje poprvé, přiblíží vlastní tvorbu, také prostřednictvím filmových záznamů. Maďarský konceptualista Sándor Pinczehelyi bude prezentovat dílo neoavantgardní skupiny Pécsi Műhely. Dílo Michala Kerna v kontextu středoevropského land artu přiblíží kurátorka z bratislavské Kunsthalle Daniela Čarná. České umělce bude zastupovat Vladimír Havlík, který tvořil zejména na Žďársku na Vysočině. Kurátor Miloš Vojtěchovský promluví na základě díla Ivana Kafky o strukturách a chaosu v krajině Vysočiny. Jan Ságl, který fotograficky dokumentoval dílo Zorky Ságlové, přiveze unikátní filmový dokument o této umělkyni. Proběhne také komentovaná prohlídka výstavy s umělci a kurátorkou výstavy. Se současným uměním situovaným do krajiny propojí konferenci prezentace knihy Současná umělecká díla v krajině (Academia, 2014) od trojice jejích autorů (Radoslava Schmelzová, Dagmar Šubrtová, Radek Mikuláš).
Sympozium proběhne v českém jazyce, bude zajištěno tlumočení z polštiny a maďarštiny.
Vstup na sympozium je zdarma.
 
PROGRAM:
11:00 úvod kurátorka výstavy Lenka Dolanová
11:15 – 11:30 Radoslava Schmelzová, Dagmar Šubrtová, Radek Mikuláš – prezentace publikace Současná umělecká díla v krajině, Academia, 2014
11:30 Marta Ryczkowska – polský land art od 60. let, jeho strategie a inspirace, sociopolitické pozadí 
12:00 Daniela Čarná – o díle Michala Kerna a slovenském Land Artu 12:30 Sándor Pinczehelyi - o maďarské skupině Pécsi Műhely
12.30 Miloš Vojtěchovský – Verschiedene verschiebungen in die Region Hochland. Obrazová esej k tématu měřítka, přemístění, přesunu, odsunu i transportu
Diskuse
13:00 – 14:00 OBĚD
14:10 Sándor Pinczehélyi – Dílo maďarské skupiny Pécsi Mühely
14:45 Vladimír Havlík – akce v krajině Vysočiny
15:15 Jan Ságl + projekce filmu o Zorce Ságlové
Diskuse
17:00 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a umělci

Více informací o výstavě a sympoziu zde: http://www.ogv.cz/alfa/
Akce se koná s podporou Mezinárodního visegradského fondu a Polského institutu v Praze.