Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ruce v moři fazolových květů

vernisáž dne 19. června 2014 v 18 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie Alternativa, Komenského 10, Jihlava

Karolína Rossí - Nikola Brabcová - Jana Vojnárová
Kurátor: Karolína Rossí
výstava probíhá od 19. června do 31. srpna 2014


Výstava propojuje práci tří absolventek pražské AVU. Jejím společným bodem je krajina, nikoliv v klasickém smyslu, ale krajina, která se stává určitým vodítkem nebo východiskem při práci. Na obrazech se objevuje často jen v náznaku, jako otisk zkušenosti a odkazuje nás k místům, která si ponechávají svoji záhadnost a nejasnost. I přes rozdílné přístupy kombinuje společná instalace obrazy tří autorek tak, že tvoří jednotnou výpověď, jeden obraz, kterým můžeme procházet. Krajina se tak stává prostředkem, jak uniknout před realitou života ve městě a dovoluje nám se vracet k fragmentům vzpomínek, o kterých nevíme, jestli si je ještě pamatujeme nebo jenom představujeme.