Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rok české hudby: Letní koncert

dne 19. června 2014 v 18 hodin
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Cyklus koncertů k Roku české hudby v Horácké galerii pokračuje ve čtvrtek 19. 6. 2014 v 18 hodin Letním koncertem. I druhý z cyklu koncertů je připraven ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Účinkují posluchači Kateder zpěvu a klavírní interpretace HF JAMU - Eliška Ouředníčková (zpěv), Valerie Kuchinskaya (Bělorusko - zpěv), Zuzana Bouřilová (klavír), Richard Pohl (klavír). V rámci programu uslyšíte árii ze známé opery Soročinský jarmark Borise Petroviče Musorgského. Ze skladatelů romantismu se dále můžete těšit na známé Dvořákovy i Sukovy skladby. Zpestřením jistě bude Slavického píseň Ej, srdénko moje a Mozartova árie Cherubína z opery Figarova svatba. Dramaturgie a průvodní slovo: MgA. Richard Pohl, vstupné: 80,- Kč a 40,- Kč (studenti, senioři). Další z celkem šesti koncertů se uskuteční v podzimních měsících.