Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Paličkovaná krajka

výstava

1. července až 31. října 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava - pobočka Telč

Telčské muzeum bude v letních a podzimních měsících patřit ukázkám z tvorby současných krajkářek z Vysočiny. Paličkování se ve své nejjednodušší podobě dle některých zdrojů objevuje u Slovanů už na přelomu 10. a 11. století. Všeobecně je za kolébku paličkování považována Itálie, kde se za pomoci paliček vyrábí krajka od začátku 16. století a odkud se potom velmi rychle rozšířila do celé Evropy.  Materiálem pro výrobu krajek bývá bavlna, příze, hedvábí, dracouny, vlna a další.V českých zemích patřila výroba krajky na některých panstvích k robotním povinnostem a pro poddané platil zákaz krajku používat při zdobení svých oděvů. Císařovna Marie Terezie prohlásila ve druhé polovině 18. století krajkářství za svobodnou živnost a téměř zároveň vznikla první krajkářská škola. Další století přináší rozmach strojové výroby krajek, zakládaly se dokonce továrny na jejich výrobu, které silně konkurovaly domácké rukodělné výrobě. Paličkovaná krajka i dnes nachází svá tradiční uplatnění, používá se při zdobení oděvů, při výrobě šperků a rozličných miniatur (např. vánočních ozdob) a při vytváření prostorových interiérových dekorací.
Otevřeno je denně mimo pondělí.
Vystavující paličkářky:
Jitka Balounová; Irena Dvořáková; Jana Enderlová; Iva Formanová; Marie Holubová; Jaroslava Lánová; Dana Kuzdasová; Zdena Polzerová; Dagmar Trávníčková; Martina Vaňkátová