Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kámen napříč staletími

noční prohlídky, jarmark, povídání, dělostřelba aj.

3. července až 13. července 2014
Hrad Kámen

V týdnu od 3. července do 13. července 2014 mohou návštěvníci hradu Kámen nahlédnout do života našich předků ve středověku. Připravené aktivity jim představí nejen každodenní život, jak ho ukáže středověké tržiště, ale dozví se také o pohromách, které s sebou přinesla 30. letá válka. Kromě povídání o ní si budou moci vyzkoušet střelbu z děla a shlédnout šermířská vystoupení Jezernických pánů. Pro děti jsou připraveny pohádky a střelnice, pro všechny návštěvníky pak v sobotu 5. a 12 července od 19:00 hodin noční prohlídky zakončené ohňovou show.