Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Fenomén tanec

ZAČÍNÁME V PRAVĚKU

přednáška v rámci cyklu Muzejní úterky
úterý 24. června 2014 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Od počátků uměleckého cítění lidstva je tanec (myšleno tanec v páru - nikoli hromadné extatické křepčení nad chudákem zakuchnutým divočákem, které má demonstrovat triumf mužské síly) nejkrásnějším a nejpůsobivějším způsobem komunikace mezi mužem a ženou. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ve spolupráci s Tanečním klubem Pelhřimov připravilo sérii přednášek zaměřených na teoretické seznámení s historií a vývojem tance a společenského bontonu u nás i ve světě. Součástí přednášek budou i taneční ukázky na vybraná témata a diskuse s tanečníky.

Vstupné zdarma.