Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dějinný zlom života lidí i na Telčsku

výstava ke 100. výročí počátku I. světové války

16. června až 31. října 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

V letošním roce vzpomínáme 100. výročí zahájení první světové války, která probíhala od roku 1914 do roku 1918. Bezprostřední záminkou k válce se stal atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii. Během těchto několika let bylo mobilizováno 60 milionů vojáků. Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v roce 1919.
Připomínkou těchto tragických událostí je výstava s názvem „Dějinný zlom života lidí i na Telčsku“ v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Slavnostní zahájení proběhne 16. června 2014 ve 14 hodin v malé výstavní síni. Úvodní slovo pronese Mgr. Roman Fabeš, starosta města a doc. PhDr. Eva Melmuková. Výstavu pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Město Telč ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči.