Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vysočina 2014: Příroda a společnost

3. ročník studentské odborné konference

24. a 25. září 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá ve dnech 24. a 25. září 2014 již 3. ročník studentské odborné konference Vysočina 2014: Příroda a společnost věnované aktuálním otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina. Bližší informace jsou uvedeny na pozvánce. Vyplněné přihlášky na konferenci se přijímají do 31. května 2014.

http://muzeum.ji.cz/str.php?id=216&&parent_id=1&&lang=cz&&show=1&&active=1