Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění a moderní civilizace

Vliv pokroku a masové kultury na vnímání umění
přednáška Mgr. Hany Vondrů

úterý 10. června 2014 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace – freskový sál Zámku pánů z Říčan

Masové rozšiřování informací a možnost reprodukovatelnosti uměleckých děl měla výrazný dopad na umění. Tyto změny ve společnosti zapříčinily změny ve vnímání umění a přeměnily tak podobu uměleckého díla. Přednáška se bude věnovat změnám ve vnímání umění, jež přišly s moderní civilizací, a které změnily kulturní a sociální funkci samotného umění. Dozvíte se například, jak ovlivnila umění fotografie, film nebo další reprodukční zařízení. Přednáška se koná v rámci cyklu muzejních úterků.

Vstupné zdarma.