Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko

prezentace nového zpěvníku

pátek 16. května 2014 od 18.00 hod.
sál ZUŠ Hrotovice, ul. F. B. Zvěřiny 212

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vydávají s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka - druhý díl zaměřený na písně z jihozápadní části regionu. Knihu ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku připravily Marta Toncrová a Silva Smutná. V osmi tematických celcích je uvedeno 284 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Rovněž je připojeno několik písňových záznamů ze současných výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč a materiály z muzejního a státního archivu i ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost – pro aktivity místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce. Věříme, že spolu s prvním dílem zaměřeným na písně ze střední části Podhorácka (Náměšťsko a Velkobítešsko), který byl vydaný v roce 2011, přispěje k oživení zanikajícího povědomí obyvatel o místní lidové písni.

Kniha bude uvedena v pátek 16. května 2014 v prostorách nového sálu ZUŠ Hrotovice. K nové knize promluví Silva Smutná, jedna z editorek, v hudební části programu vystoupí pěvecký sbor a zpěváčci Bítešanu, na akordeon doprovodí Jaroslav Coufal.