Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kotrmelce vesmírné spolupráce

přednáška předního českého popularizátora kosmonautiky

sobota 17. května 2014 v 18.00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace – malovaný sál

Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací pořádá přednášku předního českého popularizátora kosmonautiky Ing. Tomáše Přibyla.
Kratičká anotace je i pozváním na tuto zajímavou přednášku: Spolupráce přináší v kosmonautice spoustu pozitivního. Ale každý chleba je o dvou kůrkách, protože spolupráci provází střety technické, názorové, sociální, kulturní… Přináší s sebou konflikty na palubách kosmických stanic, neplnění závazků, kulturní střety, rozdílné tradice při kosmických letech… Jak spolupráce v pilotovaných letech historicky vyvíjela, jak se rodila Mezinárodní kosmická stanice – a co bude dále ve světle nejnovějšího vývoje na Ukrajině?