Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno v Kraji Vysočina v roce 2013

přednáška archeologického cyklu

úterý 15. dubna 2014 od 17.00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Poslední přednáškou letošního archeologického cyklu je přednáška tria ve složení: Mgr. Kateřina Doležalová, Mgr. Monika Martinisková a Mgr. Jakub Těsnohlídek. Na přednášce budou posluchači seznámeni s archeologickým výzkumem hradu Rokštejna, který v létě 2013 pokračoval 32. sezónou. V souvislosti s výzkumem dochovaných archeologických památek v lesním prostředí probíhaly i prospekce a zaměření zaniklých středověkých vsí. Přednáška se dotkne i archeologického výzkumu v prostorách bývalé tvrze a rychty v Kněževsi nad Oslavou.Pozornost bude též věnována experimentální výrobě středověké keramiky.