Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Venkovské kostely v srdci Vysočiny

výstava

11. dubna až 8. června 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, přízemí Masarykovo nám. 57/58

Tradiční archeologická výstava, připravená archeologickým oddělením Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, mapuje výsledky archeologického bádání v Kraji Vysočina v uplynulých dvou letech se zaměřením na výzkumy venkovských kostelů „v srdci Vysočiny“, tedy především na Jihlavsku. Ve vitrínách a na panelech jsou prezentovány archeologické a stavebně historické výzkumy venkovských kostelů ve Vyskytné nad Jihlavou, Kostelci u Jihlavy, Rančířově, Vílanci, Staré Jihlavě na Jihlavsku a Heralticích a Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. Kromě sakrální architektury návštěvník zhlédne i artefakty získané archeologickými výzkumy ve Velkém Meziříčí, Tasově, Moravských Budějovicích a Lhánicích.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 10. dubna 2014 v 17:00 hod.