Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Venkovské kostely na Jihlavsku ve světle archeologických výzkumů

přednáška archeologického cyklu

úterý 8. dubna 2014 v 17.00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Přednáška Mgr. Milana Vokáče, Ph.D. a Mgr. Davida Zimoly je zaměřena na archeologické a stavebně historické výzkumy venkovských kostelů ve Vyskytné nad Jihlavou, Kostelci u Jihlavy, Rančířově, Vílanci, Staré Jihlavě na Jihlavsku a v Heralticích a Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku. Především archeologické výzkumy přinesly v uplynulých deseti letech soustavného zkoumání nové poznatky o stavebně historickém vývoji menších sakrálních objektů na Vysočině.
Na přednášku naváže prezentace nalezených artefaktů formou výstavy Venkovské kostely v srdci Vysočiny,  která se bude konat od 11. dubna 2014 do 8. června 2014 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.