Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tradiční setkání kronikářů spojené s přednáškou

úterý 6. května 2014 od 15.00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, freskový sál zámku pánů z Říčan

O aktuálních otázkách dokumentace tradiční lidové kultury bude hovořit PhDr. Markéta Skořepová z Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Vhodně ji doplní přednáška s názvem "Mlynářské řemeslo. Tradice – současnost." Mgr. Martiny Pekařové, archivářky z Moravského zemského archivu Brno - Státního okresního archivu Pelhřimov.

Akce je volně přístupná veřejnosti.