Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

NA ÚTĚKU PŘED VÁLKOU 1914-1918. BARÁKOVÁ KOLONIE PRO UPRCHLÍKY V NĚMECKÉM BRODĚ

přednáška

úterý 29. dubna 2014 od 17.00 hodin
Skaut klub v Horní ulici, Havlíčkův Brod

Na místě dnešní psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě byl za 1. světové války zřízen tábor pro uprchlíky. Stalo se tak na popud rakouské vlády, která se tím snažila vyřešit problém občanů Rakouska-Uherska, prchajících před válečnou frontou. Nejprve sem byli umístěni Italové, kteří se podíleli na výstavbě baráků. Kolonie brzo dosáhla kapacity 10 000 lidí a stala se de facto samostatným městem. Zároveň přicházeli do města uprchlíci z Polska, z Haliče a z Bukoviny a ze zdejší kolonie se tak stal největší tábor pro židovské uprchlíky v Čechách. Zůstal po nich soubor unikátních fotografií, tyfový hřbitov za hranicemi města (naprosto ojedinělá památka v celé republice) a jména na náhrobcích a v dokumentech. Jaký byl život v kolonii? Jak byli uprchlíci přijati zdejším obyvatelstvem? Jak skončila zdejší kolonie a její obyvatelé? Odpovědi naleznete v přednášce Aleny Jindrové, z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, na které budou zároveň představeny fotografie a dokumenty uprchlíků a kolonie.  

Vstupné 20 Kč.