Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VELKÁ VÁLKA 1914 - 1918

výstava

21. března až 11. května 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Letos uplyne sto let od začátku konfliktu, který zcela změnil myšlení lidí a postavení Evropy ve světě. První světová válka byla o to děsivější, protože její vypuknutí nikdo nechtěl a neuměl si to ani představit. Její průběh navíc byl v totálním rozporu s kvalitou lidského vzdělání, myšlení a životní úrovně. Lidé žili čtyři roky v bídě, vojáci bojovali v bahně mezi kostmi svých druhů i nepřátel a umírali jen proto, že měli druhou stranu nechat vykrvácet. A když vše skončilo, započala přímá cesta k válce druhé.
Krom obecných faktů je ale výstava také zaměřena na roli našeho regionu a na jednotlivé osobnosti, které jsou s touto válkou úzce spojeny. Vše budou doplňovat vzácné exponáty v podobě zbraní, vyznamenání a osobních věcí vojáků z fronty nebo lidí ze zázemí.
Součástí výstavy také budou tematické přednášky.