Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

S fotoaparátem za humny

fotografická výstava Milana Slavingera

27. března až 25. května 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58 – muzejní arkády

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 27. března 2014 v 17 hodin bude otevřena autorská fotografická výstava Milana Slavingera, vedoucího oddělení lesního hospodářství a myslivosti na odboru životního prostředí jihlavského magistrátu a člena Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě. Připravena je kolekce více než šedesáti fotografií převážně s přírodní tématikou (od krajiny po detail) z období posledních deseti let. Většina fotografií pochází z jihlavské části Vysočiny, zejména z okolí Dolní Cerekve – tedy z blízkého okolí autorova bydliště (odtud název výstavy).