Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Minulost pod vodou aneb poklady z hradiska u Kramolína

výstava

21. března až 11. května 2014
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Zámek (konírna)

První letošní výstava Muzea Vysočiny Třebíč proběhne v prostoru konírny nově zrekonstruovaného zámku. Jejím cílem je představit veřejnosti archeologické nálezy, které se podařilo objevit na hradisku u Kramolína. Tato významná lokalita jihozápadní Moravy byla zkoumaná již od 30. let 20. století, ale nejdůležitější výzkum zde proběhl v 70. letech z důvodu stavby Dalešické přehrady. Při něm se podařilo objevit nepřeberné množství archeologického materiálu (zejména střepů keramických nádob) z různých období pravěku až raného středověku.
Návštěvník výstavy bude moci zhlédnout nejzajímavější nálezy z jednolitivých etap lidských dějin. Nejstarší artefakty z kramolínského hradiska jsou již z 5. tisíciletí př. n. l. a patří kultuře s moravskou malovanou keramikou. Hradisko u Kramolína, které se nacházelo na ostrožně v meandru řeky Jihlavy, je v současné době zatopeno vodami Dalešické přehrady a pouze při nízkém stavu hladiny lze spatřit malý ostrůvek. Jeho historie je proto v tomto okamžiku dočasně uzavřena.