Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA II. - Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko

prezentace nové publikace

čtvrtek 20. března 2014 v 17:30 hodin
Městské muzeum ve Velké Bíteši

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vydávají s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka – druhý díl zaměřený na písně z jihozápadní části regionu. Knihu ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku připravily Marta Toncrová a Silva Smutná. V osmi tematických celcích je uvedeno 284 písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost.

Knihu představí editorka knihy Silva Smutná, v hudební části programu sestaveném z písní publikovaných ve vydaném zpěvníku vystoupí pěvecký sbor a zpěváčci Národopisného souboru Bítešan za doprovodu akordeonu Jaroslava Coufala.