Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

František Langer – spisovatel, lékař, legionář

výstava

21. března až 11. května 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Výstava je zaměřena na profesní a osobní život Františka Langera, jeho rodinu a příbuzné. Součástí výstavy jsou Langerova vyznamenání, která dosud nebyla nikdy vystavena. MUDr. F. Langer se narodil 3. března 1888 v rodině obchodníka Maxe Langera, švagra Josefa Pachnera z Havlíčkova Brodu. Po studiu medicíny na Karlově univerzitě byl v roce 1914 odveden do Rakousko-Uherské armády a odjel na frontu, kde se v roce 1916 nechal zajmout a vstoupil do řad československých legií. V legiích se stal šéflékařem. V roce 1920 se vrátil do Prahy a po návratu navázal na svou divadelní a literární činnost. Stal se jednou z ústředních osobností prvorepublikové kulturní společnosti, spolupracoval a přátelil se např. s bratry Čapkovými, Jaroslavem Haškem, či prezidentem T. G. Masarykem. Na sklonku 30. let se stal dramaturgem Divadla na Vinohradech. V roce 1938 musel z rasových důvodů divadlo opustit. Jako důstojník čs. armády působil ve Francii a po jejím pádu v Londýně, kde se stal jedním z blízkých spolupracovníků  E. Beneše a exilové vlády. Po skončení války se v hodnosti brigádního generála vrátil do Prahy. Opět se věnoval dramatické a literární tvorbě, nicméně komunistický převrat v roce 1948 mu zkomplikoval život a jeho jméno bylo postupně vymazáváno z obecného povědomí. František Langer zemřel v Praze 2. srpna 1965. V roce 1994 jeho druhá manželka Ludmila založila Nadaci, posléze Nadační fond Františka Langera, který každoročně uděloval výroční cenu F. Langera a zajistil vydání 22 svazků sebraných spisů. V roce 1995 udělil prezident Václav Havel F. Langerovi řád TGM II. třídy. Od roku 2013 na činnost nadačního fondu navazuje Společnost Františka a Jiřího Langerových, která mj. vydává díla obou bratří v českém jazyce i překladech do dalších jazyků.