Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Cyklus přednášek ARCHEOLOGIE 2014

úterý 11., 18. a 25. března, 1., 8. a 15. dubna 2014 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, přednáškový sál

V úterý 11. března 2014 začíná přednáškou Mgr. Milana Vokáče, Ph.D. tradiční cyklus archeologických přednášek. Přednáška Eneolitické sídliště Lhánice - trať "Hříbek" shrnuje několikaleté bádání archeologů pod vedením Mgr. Ladislava Kaisera ve Lhánicích na Náměšťsku na návrší "Hříbek". Několik let bylo zkoumáno sídliště zemědělců a pastevců z konce mladší a z pozdní doby kamenné. Archeologové objevili velké množství střepů z kvalitně vyrobených kuchyňských i stolních nádob a kamenné artefakty zhotovené také z křišťálu a mramoru. Hliněná omítka dokládá dřevěné stavby a domy. Podle datování metodou C 14 existovala osada kolem roku 5600 B.P. Původní pravěký les byla kyselá doubrava s borovicí. Kosti chovaných i lovených zvířat: hlavně tur, ale i prase, zajíc a veverka!