Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologický výzkum rotundy a raně gotického kostela v Tasově u Velkého Meziříčí

přednáška z cyklu archeologických přednášek

úterý 25. března 2014 od 17.00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, přednáškový sál

Přednáška Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, seznámí s výsledky archeologického bádání v této lokalitě. Při archeologickém výzkumu provedeném v souvislosti se stavebními úpravami dnešní fary v letech 2007 až 2013 se podařilo zjistit,
že fara je v podstatě přebudovaný kostel z poloviny 13. stol. Raně gotický kostel nahradil starší rotundu z první poloviny 13. stol., jejíž základy byly částečně odkryty. Po polovině 14. stol. došlo k výstavbě nového vrcholně gotického kostela.Na severní straně byla ke kněžišti přistavěna sakristie a na jižní straně hřbitovní kaple. Na původním hřbitově byly prozkoumány desítky hrobů, mimo jiné i hroby mužů s dvojicí přezek upínajících nohavice k opasku.