Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY SPOLEČNOSTI ARCHAIA BRNO O.P.S. NA VYSOČINĚ

přednáška archeologického cyklu

úterý 1. dubna 2014 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Štěpán Černoš a Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. seznámí posluchače s výsledky záchranných archeologických výzkumů jihlavského pracoviště společnosti ARCHAIA Brno v těchto lokalitách:
Jihlava, Palackého 18: Odpadní jímka v měšťanském domě aneb skrz fekálie k poznání středověku města.
Kostelec u Jihlavy: Pec nám spadla aneb počátky středověkého osídlování horního poříčí Jihlavy.
Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 48: Dům hrnčířů ve světle archeologických nálezů.
Moravské Budějovice: Prapočátky, počátky a zkáza městečka na úpatí Vysočiny.
Pelhřimovsko: Objevování světa středověkých horníků – projekt „Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku“.

Autory přednášky Archeologické výzkumy společnosti Archaia Brno, o.p.s. na Vysočině jsou Štěpán Černoš, Michal Daňa, Petr Duffek, Petr Hejhal, Aleš Hoch a Petr Hrubý.