Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ladislav Kukla – Jan Vičar – Antonín Kanta

výstava
vernisáž: 13. února 2014 v 17.00 hodin
14. února až 6. dubna 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24, JihlavaVýstava představí tři autonomní projekty autorů z Vysočiny, kteří se navzájem sice neznají, mají však společný blízký vztah k přírodní senzitivitě a prosté formě.
Základem umění Ladislava Kukly je vnitřní opravdovost inspirovaného prožitku, která se pak přirozeně projevuje bezprostřední, syrovou formou, která nesnese faleš uhlazenosti.
Janu Vičarovi není cizí citlivost lidového umělce, vychází z tradic kraje svého zrodu, ale včleňuje do svých prací také inspirace z jiných zemí a kultur. Důležitý pro vznik jeho díla je skrytý příběh.
Talent klasického fotografického stylu Antonína Kanty se svým okem zaměřil na výtvarně zajímavé detaily světa kolem nás. Diváka přivádí v údiv, kolik krásy nacházíme při pohledu na povrch rezavého plechu či omítky na staré zdi.