Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Z muzejní kavárny i odjinud

výstava výtvarných prací

22. ledna až 9. března 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 – kavárna

Výstava výtvarných prací čtyř autorů, kteří se v kavárně na Masarykově náměstí čp. 55 již několik let pravidelně scházejí a na svých setkáních tvoří. Vznikají tak drobné portréty nahodilých návštěvníků a skici tohoto zajímavého prostoru.Skupinu tvoří akademická malířka Jana Šimáčková (představí portréty z kavárny), Eva Plachá (portréty z kavárny a zátiší květin), Vlaďka Škrháková (triptych Žlutý kamínek) a Petr Kolros (portréty z kavárny).