Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Příběh nemocné duše

mezinárodní výstava

31. ledna až 16. března 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Výstavu vytvořil psychiatr dr. Ivan David s podporou zahraničních psychiatrických muzeí, zejména německých, belgických, dánských a nizozemských. Na šedesáti metrech čtverečních výstavních panelů je prezentována historie péče o duševně nemocné jako součást kulturní historie lidstva od starověku až po současnost. Trojrozměrnými exponáty jsou zde většinou předměty z každodenního života pacientů a zaměstnanců psychiatrických ústavů v posledních sto letech, ale i kopie starších předmětů, například klecového lůžka nebo fixačního křesla z 19. století nebo kopie pout z 18. století, dále originály i kopie zaměstnaneckých uniforem a svěracích kazajek a další předměty. Výstava je doplněna o informace a fotografie týkající se někdejšího Ústavu pro choromyslné v Německém Brodě, dnes Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. Návštěvníci mohou shlédnout třicetiminutový animovaný film o historii péče o duševně nemocné, čtyři obrazové prezentace a obrazy nadaných umělců, pacientů z České republiky i ze zahraničí a také keramiku pacientů i soubor keramických figur vytvořený arteterapeutkou a znázorňující život v současné léčebně. Expozice by podle autorského záměru měla být zajímavá pro odbornou i laickou veřejnost i pro děti.

Vernisáž výstavy se koná v Muzeu Vysočiny v pátek 31. ledna 2014 od 16.30 hodin a bezprostředně bude následovat přednáška autora „Duševní nemoci a historie psychiatrické péče“.