Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Podhorácké Vánoce v proměnách času

tradiční vánoční výstava

19. až 26. prosince 2013
Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích

K navození vánoční atmosféry zajisté přispěje i tradiční prosincová výstava tentokrát s podtitulem POETICKÉ VÁNOCE. Vernisáž výstavy se koná ve středu 18. 12. 2013 v 18:12 hodin v Muzeu řemesel v Moravských Budějovicích, pobočce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.