Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Paralelní

výstava studentských prací

8. listopadu až 1. prosince 2013
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2013 v 18:00 hod. v OGV, Masarykovo nám. 24.