Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kvalita a láce zaručena!

výstava o historii trhů a obchodu

12. listopadu 2013 až 16. února 2014
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace – výstavní sál zámku

Výstava přibližuje historii obchodování v našem regionu od doby počátku osidlování Pelhřimovska až po první polovinu 20. století. Zabývá se podomním obchodem na vesnicích původně prováděných cestujícími prodejci, jako byli prodavači vápna, sklenkáři, semenáři či dráteníci, kteří se rovněž zúčastňovali trhů. Trhy byly určeny jen pro prodejce z příslušné osady a jejího užšího okolí, jarmarky tedy výroční trhy, se konaly jen několikrát do roka. Nabízelo se na nich zboží ve větším množství a rozmanitosti, protože na ně měli přístup výrobci a prodejci bez omezení a bývaly velkou společenskou událostí pro celý region. Konaly se vždy k určitému privilegiem stanovenému datu, toto privilegium osadě uděloval panovník. Návštěvníci se seznámí s mechanismem trhů i jarmarků, způsobem jejich vyhlašování a organizování i jejich přínosem pro obce.
Výstava dále přibližuje sortiment a způsob prodeje na tradičních trzích za využití dokumentárních fotografií, dobových ilustrací a sbírkových předmětů řemeslné povahy ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, uvádí také ceny některých komodit od 10. – 19. století s ukázkami dobové měny. 

Veřejnosti také představí vybavení pelhřimovských obchodů, či lékárny U Černého orla.
Výstava se stane kulisou tradiční vánoční akce konané dne 22. 12. 2013 v rámci celoměstské akce Zlatá neděle na radnici.