Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JOSEF BULANT


8. listopadu 2013 až 9. února 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24

Josef  Bulant je nepřehlédnutelnou výtvarnou osobností Jihlavy druhé poloviny 20. století. Po absolvování pražské akademie pracoval nejprve jako výtvarník v Horáckém divadle a později aktivně působil v místním pedagogickém institutu. Je to vnímavý člověk, který vyhledává poetická zákoutí v krajině i městě, ve kterém žije. Tyto citlivé vnitřní záznamy pak mistrnou technikou přenáší na plátno.
Jeho výtvarný sloh je zpočátku impresivně realistický, poté zkoumá různé možnosti evropské avantgardy od pointilismu přes expresionimus až po lyrický kubismus. V sérii několika obrazů je zřetelný vliv Skupiny 42.
Od 2. poloviny 60. let se jeho výtvarný projev konsoliduje – vnímanou realitu aktivně přetváří do fantaskní vize často lyricko poetického charakteru. Dosahuje toho rytmickou stylizací kompozice a citlivou kombinací barevných odstínů. Jeho vnímavost, mimořádný smysl pro kompozici a barvu, schopnost vtisknout obrazu atmosféru různých osobitých nuancí, jsou výjimečným způsobem zhodnoceny též v jeho zátiších.