Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jihlavský renesanční dům

přednáška

úterý 3. prosince 2013 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace – malovaný sál

Proč je myšlenka tzv. jihlavského krytého dvora překonaná? Nejen na to odpoví přednáška PhDr. Ivana Žlůvy, odborníka v oblasti dějin architektury. Výklad se bude věnovat pozoruhodnému stavebnímu typu domu s horním osvětlením vysoké síně, jenž představuje projev měšťanské architektury raného novověku s mimořádnou uměleckohistorickou hodnotou. Význam Jihlavy spočívá v množství dochovaných domů tohoto typu, mezi něž se řadí i expoziční budova muzea. Vysoké síně byly budovány z důvodů ryze praktické potřeby prosvětlení střední části třítraktových domů a sloužily rovněž jako odvětrávací a komunikační prvek. Případ jihlavského renesančního domu představí přednášející s odkazy na paralely a vzory v širším evropském kontextu a v jeho následných vývojových proměnách sahajících až do 20. století.