Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Za co Marie Terezie nemůže aneb školství do vydání Všeobecného školského řádu 1774

přednáška

úterý 22. října 2013 v 17:30 hod.
budova Gymnázia Třebíč na Masarykově náměstí – učebna chemie

V pořadí již druhá přednáška podzimního cyklu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Přednášející bude tentokrát Mgr. Jitka Padrnosová, Ph.D. ze Státního okresního archivu v Třebíči a přiblíží téma školství do třetí čtvrtiny 18. století. Vstup volný.