Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Současná česká a rakouská ilustrační tvorba 2013

„Ilustrace z regionů spolu a vedle sebe - konfrontace“

18. října až 27. listopadu 2013
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Přehlídka aktuálních ilustračních počinů v podobě výstavního projektu „Současná česká a rakouská ilustrační tvorba 2013“ s podtitulem „Ilustrace z regionů spolu a vedle sebe - konfrontace“ je v letošním roce realizována ve spolupráci s projektem Porta culturae, který si klade za cíl rozvíjet a rozšiřovat kulturní aktivity v partnerských regionech a přeshraničním kontextu. Prezentovaná přehlídka současných činných ilustrátorů je tak výrazně specifická, neboť představuje ilustrátory spjaté s vybranými sousedícími regiony Vysočiny, Jižní Moravy, Jižních Čech a Rakouska. Celkem je prezentováno 13 českých a 5 rakouských autorů a autorek a mnozí z nich patří mezi držitele mnoha vysokých ilustrátorských ocenění a jsou špičkami ve svém oboru – např. Jaroslav Šerých, Vlasta Baránková, Josef Kremláček, Linda Wolfsgruber či Angelika Kaufman.  Kromě prezentace „regionálního“ se otevírá velmi zajímavá konfrontace české a rakouské ilustrátorské práce se svými specifiky. Ostatně konfrontovat lze na této výstavě mnohé: různost či shodnost námětů, způsob výtvarného vyjádření různorodými výtvarnými, pro ilustraci někdy překvapivými, technikami, a s tím související i generační výpovědi.
Výstavní projekt je připraven ve formě autentických kopií a jako putovní bude představen v partnerských regionech u nás i v Rakousku.
Výstava bude slavnostně zahájena za účasti většiny vystavujících ilustrátorů v pátek 18. října.