Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Neživé poklady Země aneb minerály ve sbírce J. Havlíčka

10. října až 24. listopadu 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 57/58

Tato výstava, která je tvořena textovými panely s bohatou obrazovou dokumentací a ukázkami nerostů, přibližuje veřejnosti jeden zajímavý a nepříliš častý koníček, a to sběr minerálů. Stručně zde jsou představeny různé možnosti sběru minerálů. Vystavené vzorky nerostů pochází nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a dokládají tvarovou i barevnou variabilitu neživé přírody. Nechybí ani nálezy z nedávné doby z několika lokalit u Jihlavy a jejího blízkého okolí.

Pro ty, kteří si chtějí hrát, nabízí výstava návod a ukázky možností, jak si i v domácích podmínkách „vypěstovat“ své vlastní různobarevné krystaly.