Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2013

10. až 12. října 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace ve spolupráci s Archaia Brno, o. p. s. pořádá tradiční konferenci k historii hornictví a důlních prací Stříbrná Jihlava 2013. Na konferenci se přihlásilo 85 účastníků převážné z České republiky, dále ze Slovenska, Polska, Německa a Velké Británie. Celkem je přihlášeno 26 příspěvků, jejichž tištěná podoba vyjde jako první číslo časopisu Acta rerum naturalium v roce 2014.
Letošní již sedmý ročník konference je zaměřen na prezentaci výsledků montanistických mezioborových výzkumů se zaměřením na dolování drahých kovů ve středověku a novověku. Příspěvky budou předneseny 10. a 11. října 2013 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. V pátek 11. října se uskuteční tradiční posezení na hradě Roštejně a v sobotu 12. října 2013 terénní exkurze, tentokrát na vybrané lokality na Humpolecku a v okolí Vyskytné na Pelhřimovsku.