Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kurz výroby drátovaného zvonečku

pondělí 4. listopadu 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace připravilo další z drátenických kurzů s paní Věrou Studenou, a to výrobu drátovaného zvonečku. S ohledem na limitovaný počet zájemců je nutné se na kurz předem přihlásit.