Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kreativní management

výstava

31. října až 8. prosince 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, kavárna

Výstava představuje projekt Kreativní management Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín (SUPŠ), který byl podpořen z evropského sociálního fondu v ČR (ESF) a rozpočtu ČR.
SUPŠ se v říjnu jako jedna z mála středních škol zúčastnila DESIGNBLOKU 2013 v Praze, a to s grafickými návrhy a prezentací studentů oborů Management a podnikání v umění a reklamě a Reklamní tvorba, která obsahuje dokumentaci aktuální designérské tvorby. Studenti dále připravili zajímavé úkoly pro návštěvníky svého stánku na veletrhu designu a načerpanou inspiraci dále použijí ke zpracování dalších úkolů a soutěží.
Na výstavě je k vidění fotodokumentace z účasti SUPŠ na DESIGNBLOKU 2013 a grafické návrhy studentů obou oborů zapojených do realizace projektu.