Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dítě radost rodiny

přednáška

úterý 15. října 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, malovaný sál

Přednáška PhDr. Heleny Novákové, etnografky z Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, se bude zabývat nejen zvyky při narození dítěte, školní docházkou, dětským oblečením, hrami a zábavou, ale i dětskou prací.