Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Z muzejních depozitářů

Výstava připomínající 80. výročí založení muzejního spolku v Třešti.

19. září až 15. listopadu  2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Rooseweltova 462

Spolek byl iniciátorem založení muzea a už ve svých stanovách kladl velký důraz na sbírkotvornou činnost. V současnosti má sbírka třešťského muzea přes 20 000 položek a několik významných skupin. Jednu z nich tvoří tzv. zámecký inventář, jenž se dochoval po posledních majitelích zdejšího zámku. Za zmínku stojí i ucelená a cenná skupina judaik. Velmi významná je taktéž sbírka betlémů, jak nejstarších papírových, tak i dřevěných, ručně malovaných figurek a staveb.
Minulost města od pol. 19. st. po současnost reprezentuje sbírkový fond, který souvisí s průmyslovým rozvojem či s menšími provozovnami zaměřenými na výrobu drobných ozdobných předmětů, dýmek a šachových figurek.Výstava se zaměří na zajímavosti ze sbírek a řada předmětů bude vystavena poprvé od zaevidování v přírůstkové knize muzea.

 V říjnu a v listopadu 2013 je třešťské muzeum uzavřeno – návštěva výstavy možná po
předchozí domluvě.