Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vojáci monarchie v kresbě Leopolda Schaschetzyho

Výstava dosud nevystavovaných kolorovaných kreseb.

3. září až 31. října 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 1, Telč

Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči představí kolorované kresby Leopolda Schaschetzyho z Telče. Jedná se o kresby vojáků v různých typech uniforem první poloviny 19. století rakousko-uherské monarchie.V roce 1909 byly obrázky do telčského muzea darovány dcerou autora.Celá léta byly uloženy v muzejním depozitáři a nikdy nebyly vystaveny.