Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Studentská odborná konference Vysočina 2013: Příroda a společnost

26. září 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava uspořádalo 26. září 2013 již 2. ročník studentské odborné konference s názvem Vysočina 2013. Příroda a společnost. Navázalo tak na loňský úspěšný první ročník, který byl součástí grantového projektu s názvem Za poznáním a vědou do muzea. Na konferenci bylo odprezentováno celkem 11 příspěvků v podobě ústního referátu či posteru. Přednášky probíhaly ve dvou blocích, a to z oblasti geologie a z oblasti technické, ekologické a obecně přírodovědného charakteru. Představily se také postery s tématem geologickým, filologickým a zoologickým. Na příspěvcích se celkem podílelo 15 autorů ze středních škol z Jihlavy, Žďáru nad Sázavou či Chotěboře a z Univerzity Palackého v Olomouci. Po společném obědě proběhlo závěrečné zhodnocení konference a předání symbolického ocenění autorům nejzajímavější přednášky a posteru.
Průběh studentské konference potvrdil, že zájem o vědeckou práci mezi studenty trvá.
Další ročník studentské konference byl úspěšně završen a jihlavské Muzeum Vysočiny se těší na setkání s „vědci na startu“ v příštím roce.