Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Slavnostní zahájení Dnů otevřených ateliérů 2013 na Vysočině

slavnostní zahájení v sídle Kraje Vysočina

dne 12. září 2013

Slavnostní zahájení Dnů otevřených ateliérů 2013 na Vysočině, které se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2013 v 17 hodin v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.
Záštitu nad akcí převzala RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Při slavnostním zahájení bude prostřednictvím krátké filmové ukázky představen průběh prvních dvou ročníků této akce na Vysočině a svoje zkušenosti s akcí Vám přiblíží jak organizátoři, tak přímo někteří z kolegů výtvarníků. Součástí večera bude i zahájení prezentační výstavy o Dnech otevřených ateliérů na Vysočině, která bude na měsíc instalována v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
V průběhu večera si také můžete vyzvednout propagační materiály k letošním DOA. Propagační materiály v elektronické podobě jsou již nyní připraveny ke stažení na  http://www.vysocina-kultura.cz/ v sekci Dny otevřených ateliérů.
Účast na zahajovacím večeru přislíbilo 45 ze 129 zůčastněných výtvarníků a uměleckých řemeslníků.