Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mosty Třebíčska

křest sborníku spojený s přednáškami

čtvrtek 26. září 2013
Předzámčí třebíčského zámku – přednáškový sál

Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč pořádají křest třetího rozšířeného vydání sborníku MOSTY TŘEBÍČSKA. Součástí křtu budou přednášky, a to Historie mostního stavitelství od pravěku k současnosti od Ing. Petra Kundery a Mosty na prahu třetího tisíciletí od Ing. Františka Menšíka.