Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jana Jemelková – Rytmy času

výstava

6. září až 10. listopadu 2013
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Grafické listy (suché jehly, tisky z koláže) volně inspirované přírodou, hudbou i chodem roku jsou výsledkem promyšlené a uvědomělé výtvarnosti i otevřeného tvůrčího procesu a odrazem empatie a jemné ženskosti.