Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jabůrkova kronika

přednáška Blanky Lednické o Jabůrkově kronice

čtvrtek 3. října 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť

Tento čtvrtek se v třešťském muzeu koná přednáška Blanky Lednické, která byla přesunuta z původního termínu 19. září 2013.
Nejstarší dochované kronikářské záznamy psal v Třešti soukeník a jeden z prvních autorů papírových betlémových figurek František Jabůrek na přelomu 18. a 19. století. Zápisky ilustroval velmi originálními kresbami, a proto není divu, že právě této kronice se Blanka Lednická v rámci studia historie věnovala podrobněji.