Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historický klarinet – Jedna z cest úcty k tradici

úterý 24. září 2013 v 17 hodin
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55 – Malovaný sál

Přednáška významného hudebníka – klarinetisty a pedagoga pana Jiřího Krejčí, jež je absolventem AMU v Praze. Ve studiích dále pokračoval na Accademia Chigiana v Itálii a u profesora Guy Deplus na pařížské konzervatoři. Zúčastnil se mezinárodních soutěží Pražského jara, kde získal v roce 1968 čestné uznání I. stupně a v roce 1974 titul laureáta. Několik let působil ve Slovenské filharmonii. Jako sólista účinkoval s českými komorními a symfonickými orchestry. Těžištěm jeho umělecké činnosti je komorní hra. Vystupoval sólově také v Itálii, Francii, Německu, Maďarsku a Rakousku.
Jiří Krejčí je také vášnivým sběratelem a restaurátorem historických hudebních dechových nástrojů.  Jeho vynikající znalosti využilo v předchozích letech i Muzeum Vysočiny Jihlava, kde provedl odborný průzkum a restauroval čtyři pozdně barokní dechové hudební nástroje. Přednášet bude nejen o historii klarinetu a staré české hudby, ale i o své životní cestě a zaujetí, které ho dovedlo k vytvoření unikátní sbírky. Výjimečným uměleckým zážitkem bude jistě i hlas historického klarinetu, který rozezní.