Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

gutgesinnt

výstava grafika Luboše Drtiny

11. října až 24. listopadu 2013
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Výstava představuje práci grafika Luboše Drtiny (nar. 1963) z divácky i profesionálně zajímavého úhlu. Na pozadí vystavených prací osvětluje vzájemný vztah práce na zakázku s volnou tvorbou. Název výstavy potvrzuje poměr jednoho oboru ke druhému a zároveň je tajenkou jedné z Drtinových ilustrací k básnickému dílu Karla Havlíčka Borovského, kterého právě z domu, kde výstava probíhá, nad ránem 16. prosince 1851 transportoval komisař Dedera do pověstného vyhnanství v Brixenu.
Grafickému designu se věnuje profesionálně od roku 1990. Upravil více než čtyři sta knih pro renomovaná nakladatelství, upravuje monografie, katalogy a výstavní grafiku, divadelní plakáty, přebaly CD, časopisy a jiné tiskoviny. Od roku 2003 vydává vlastní bibliofilskou edici.
Mnohé z toho, co Luboš Drtina miluje se spojuje v práci s knihou. Knihy sleduje, sbírá, čte, tvoří a v neposlední řadě ilustruje. Zodpovědně, fundovaně a s pozornou péčí se věnuje každému titulu, ať už je to zakázka některého z nakladatelství, nebo kniha autorská, která pro něj není jen počinem výtvarným a literárním, ale v mnohých případech i filantropickým. Havlíčkobrodská výstava gutgesinnt je koncipována jako pozvánka do Drtinovy dílny. Do přátelského, živého prostředí, které je základem dlouhodobě udržované kvality práce, za kterou je autor průběžně oceňován řadou cen v soutěžích týkajících se knižní kultury a grafiky. Výstavu doprovází katalog, který vedle obrazové dokumentace obsahuje i základní soupos Drtinovy knižní grafiky.