Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Moře! Proč tu není moře!

výstava

29. srpna až 13. října 2013
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, budova: Komenského ul. 10.

Výstava je zaměřená na zobrazování moře v současném českém umění. Je tedy přehlídkou „mořské imaginace“ vznikající ve středoevropském prostoru, který od moře dělí stovky kilometrů. Ve výtvarném umění se mořské téma vynořuje pravidelně, oblíbené bylo například u avantgardních umělců počátku minulého století. Výstava představí velmi rozmanitý výběr děl, od malby a kresby, přes fotografii, instalace a video, z období od osmdesátých let dodnes (mj. díla od Olgy Karlíkové, Lumíra Hladíka, Martina Zeta, Terezy Sochorové a Filipa Cenka, Tomáše Hrůzy, Štěpánky Bláhovcové, Aleny Kotzmannové či Barbary Benish), doplněný malbami a grafikami ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.