Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kdo se dívá do trávy…

Výstava fotografií studentky jihlavského gymnázia Anežky Konupkové.

6. srpna až 15. září 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 55, Jihlava, Kavárna

Anežka Konupková se narodila v roce 1995. Mezi její hlavní zájmy patří příroda, hudba, cestování a samozřejmě fotografování. Fotí od té doby, co umí zmáčknout spoušť. Nejraději fotí krajinu, faunu a floru. Původně fotila vše, co ji obklopovalo a zaujalo. Poté ji začala fascinovat voda a její skupenství. Aby mohla zachytit lomící se paprsky vycházejícího slunce v kapkách ranní rosy, musela vstávat velmi brzy. Ale úsilí se vyplatilo, vznikla řada výborných snímků. Do záběru se občas připletl nějaký živočich – nejčastěji z hmyzí říše. A tehdy pro Anežku nastalo období slunéček, kobylek, motýlů, střevlíků, pavouků… Její zájem o bezobratlé plynule přešel i na ostatní živočichy: ptactvo, veverky, ještěrky, ale i na domácí mazlíčky. V současné době se snaží zachytit co nejvíce zajímavých okamžiků z přírody.